Wondcasus over brandwonden in het tijdschrift Nursing


Wondcasus over brandwonden in het tijdschrift Nursing

Onlangs werd een artikel gepubliceerd in het vakblad Nursing over brandwonden in de thuiszorg.

Dit artikel werd geschreven door Kristof en Melissa naar aanleiding van de resultaten van de  studie “Nazorg bij brandwonden” die door de Stichting brandwonden werd gevraagd bij het KCE.

wondcasus Nursing juli-aug 2015

Wondzorgcentrum