Wondzorgcentrum luisterde naar een lezing van Professor Lieven Annemans over hoe gezondheidzorg doeltreffender kan.


Wondzorgcentrum luisterde naar een lezing van Professor Lieven Annemans over hoe gezondheidzorg doeltreffender kan.

Dinsdag 15 december nodigde MIC Vlaanderen Lieven Annemans uit, gezondheidseconoom en hoogleraar aan de Universiteit Gent. Wat is een efficiënt gezondheidsbeleid? Hoe past geïntegreerde zorg in dit kader en wat is de rol van ICT? Professor Annemans geeft zijn visie en bekijkt hoe gezondheidszorg doeltreffender kan.

Uitgaven niet evenredig met welvaart

De uitgaven aan gezondheidszorg groeiden in het eerste decennium van deze eeuw systematisch sterker dan onze welvaart. Dergelijke situatie was volgens de meeste waarnemers niet vol te houden en er gingen steeds meer stemmen op om meer te besparen in de zorg en om expliciete keuzes te maken omtrent wat men nog kan betalen binnen een verzekeringspakket en wat niet. Maar tegelijkertijd wil men de kwaliteit van de zorg behouden en liefst nog verbeteren, en wil men innovatie aanmoedigen. Bovendien moet iedereen recht hebben op een kwaliteitsvolle zorg.

Verhouding tussen kost en oplevering
Daartoe moet het aanbod inzake gezondheidszorg uiteraard voldoende zijn, van voldoende kwaliteit zijn en betaalbaar blijven. Gezondheidseconomen stellen dat het niet volstaat dat gezondheidszorg doeltreffend is: zij kijken vooral naar de doelmatigheid, met name de verhouding tussen wat iets kost en wat het oplevert.

Gezondheid maximaliseren met beschikbare middelen
Het uitgangspunt moet blijven dat het doel van het gezondheidsbeleid erin bestaat de gezondheid van de mensen te maximaliseren binnen de beperkingen van de beschikbare middelen en dat vanuit een ethisch kader waarbij mensen met dezelfde noden ook recht hebben op dezelfde kwaliteitsvolle gezondheidzorg.

Eindejaarsreceptie
MIC Vlaanderen sloot het jaar goed af met één van de bekendste zorgeconomen van Vlaanderen. ZorgAndersTv luisterde mee en bracht verslag uit. Voor de camera kwamen Professor Lieven Annemans (professor UGent), Tom Braekeleirs (directeur MIC Vlaanderen), Bart Dijckmans (oprichter CAST), Luc Leyssens (zaakvoerder Lucine: z-apps) en Kristof Clerx (business developer Wondzorgcentrum) terecht.

Bron: http://www.zorganderstv.be/index.php?cID=3586

Wondzorgcentrum